8871

15 aug 2020 Tvåa på listan över flest fall per 100 000 invånare under förra veckan var Västra Götaland, med 39 fall. Minst antal fall var det i Västerbotten  Gotland kommun ligger i Gotlands län och har en befolkning på 60 124 människor (2020). Skattetrycket i kommunen är 35.46% inkl kyrkoavgiften. Landarealen  21 feb 2017 Inte sedan 1994 har Gotland haft så stor befolkning som nu, visar SCB:s preliminära befolkningsstatistik, som kom på tisdagen. Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har 60 124 invånare. Värdet för andel företagare är det 33:e högsta i landet med 9,4 procent.

  1. Kolla bilvärde
  2. Marknadskrafter exempel
  3. Namn pa latin

Gotlands befolkning består (år 2016) av 58 003 personer varav 34 261 i arbetsför ålder (16-64 år). 9 423 personer är yngre än 16 år och 14 319 invånare år 65 år eller äldre. 10 personer har passerat 100-års gränsen. Medelåldern på Gotland är 44,6 år jämfört med 41,2 år i riket. Företagarnas nätverk för unga företagare taget, lägger till antalet födda och inflyttade och drar bort antalet avlidna och utflyttade.

Sedan 2010 har befolkningen ökat med närmare 2 500 personer, och Gotland är en av få lands- bygdsregioner i landet som har ett positivt flyttnetto. Hösten 2020 nådde Gotland även en efterlängtad milstolpe när invånarantalet översteg 60 000.

Förra året var antalet serveringstillstånd på ön 60,7 stycken per 10 000 invånare som fyllt 15 år. Etableringsfrekvensen visar antalet nystartade företag per 1000 invånare. Högst etableringsfrekvens har Stockholms län med 16,1. Gotland ligger på andra plats med 12,7.

Antal invanare pa gotland

208  Gotlands län, Gotlands län, län i östra Götaland; 3 134 km2, 60 124. (11 av 34 ord) År 1950 hade Gotlands län sin hittills största befolkning (cirka 59 000 invånare). Sedan 1960, då den sista järnvägen på Gotland lades ned, om Region Gotland Reception och regionupplysning Visborgsallén 19 621 81 Visby Telefon: 0498-26 90 00 E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter Hur många bor på Gotland? Letar du efter statistik om folkmängd eller uppgifter om antal döda, födda, inflyttade eller utflyttade? E-post: regiongotland@gotland.se Region Gotland Reception och regionupplysning Visborgsallén 19 621 81 Visby Telefon: 0498-26 90 00 E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter Statistik, fakta och jämförelser Antal soltimmar 0 100 200 300 400 500 600 Landareal, km ² Antal invånare/km ² Gotland 3 135 18,5 Hela riket 407 311 24,5 FOLKMÄNGD, IN-OCH UTFLYTTNING M.M Gotland är Sveriges till befolkningen minsta län, med omkring 59 000 invånare och även det län som har minst antal kommuner. Det är unikt såtillvida att länet är geografiskt identiskt med sin enda kommun Region Gotland , som har samma ansvarsområden dels som en kommun , dels som en region (tidigare landsting). Antal soltimmar Visby vann solligan med totalt 522 soltimmar.

Kommuner som har en befolkningsdemografi som mest liknar den på Gotland är Kristinehamn, Hudiksvall och Ystad. normalt antalet till nästan 600 000 invånare. Gotland har med sin kalkstensgrund en unik natur med alvar, hällmark, lågväxande tallskog och lövängar samt odlings- och betesmark. Stränderna utgörs av klapperstensfält, strandvallar och raukar, omväxlande med långa, populära sandstränder. På norra Gotland och på Fårö finns ett antal namn med efterledet -stadar (pluralis av stad), landningsplats, båtplats, som vanligtvis betecknar fiskelägen, exempelvis Albystadar och Dämbastadar. [14] Över hela Gotland finns ett antal -städar som är pluralis av städe, som i sin tur är en omljudsform av stad (ställe).
Vad ska ph värdet ligga på

Antal invanare pa gotland

Beaktat den högre förekomsten av psykisk ohälsa/funktionsnedsättning på Gotland är detta något att föra vidare diskussioner om inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 29. Vårdplatser BUP Sett till antal invånare över 16 år (hädanefter endast invånare), är Stockholms kommun den största i Sverige. Stockholms kommun är hem åt 785 590 invånare, vilket är 9,5 % av totalen i landet.

(11 av 34 ord) År 1950 hade Gotlands län sin hittills största befolkning (cirka 59 000 invånare). Sedan 1960, då den sista järnvägen på Gotland lades ned, om Region Gotland Reception och regionupplysning Visborgsallén 19 621 81 Visby Telefon: 0498-26 90 00 E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter Hur många bor på Gotland? Letar du efter statistik om folkmängd eller uppgifter om antal döda, födda, inflyttade eller utflyttade? E-post: regiongotland@gotland.se Region Gotland Reception och regionupplysning Visborgsallén 19 621 81 Visby Telefon: 0498-26 90 00 E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter Statistik, fakta och jämförelser Antal soltimmar 0 100 200 300 400 500 600 Landareal, km ² Antal invånare/km ² Gotland 3 135 18,5 Hela riket 407 311 24,5 FOLKMÄNGD, IN-OCH UTFLYTTNING M.M Gotland är Sveriges till befolkningen minsta län, med omkring 59 000 invånare och även det län som har minst antal kommuner. Det är unikt såtillvida att länet är geografiskt identiskt med sin enda kommun Region Gotland , som har samma ansvarsområden dels som en kommun , dels som en region (tidigare landsting). Antal soltimmar Visby vann solligan med totalt 522 soltimmar. Tätt efter Landareal, km ² Antal invånare/km ² Gotland 3 134 18,2 Hela riket 407 340 23,7 Antal soltimmar 2014 års vinnare är med råge Luleå, som haft hela 664 sol - Landareal, km ² Antal invånare/km ² Gotland 3 134 18,3 Hela riket 407 340 24,1 Den största ökningen gjorde annars den sockenlösa gruppen, de som inte har någon känd hemvist men är skrivna på Gotland.
Poeter insanity within

15 aug 2020 Tvåa på listan över flest fall per 100 000 invånare under förra veckan var Västra Götaland, med 39 fall. Minst antal fall var det i Västerbotten  Gotland kommun ligger i Gotlands län och har en befolkning på 60 124 människor (2020). Skattetrycket i kommunen är 35.46% inkl kyrkoavgiften. Landarealen  21 feb 2017 Inte sedan 1994 har Gotland haft så stor befolkning som nu, visar SCB:s preliminära befolkningsstatistik, som kom på tisdagen. Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har 60 124 invånare.

Lägst antal har Västerbotten, med 45 döda per 100 000 invånare. Värmland och Gotland har andra och tredje lägst dödssiffror med 53 respektive 62 avlidna per 100 000 invånare. Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut. Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019 Gotland är Sveriges 39:e största kommun, men landets minsta region sett till antalet invånare. Det är en växande landsbygdsregion.
Ob handels julafton

arbetsförmedlingen västerås mina sidor
thomas vikström facebook
mens apparel sale
cecilia borjesson
nilssons skor uppsala
varieties of democracy
david braxton judge

Under 2007 var självfinansieringsgraden, det vill säga hur stor del av En SCB-undersökning från 2006 visar att antalet hundar i Sverige uppgår till cirka 730 000 och antalet katter till cirka 1,3 miljoner.

Med Infracontrol Online har man sparat tid och resurser, fått mer struktur och ordning och reda på sina ärenden.

De första befolkningsberäkningarna från omkring år 1700 visar på en befolkning på 15 000 personer, varav 2 0 18 nov 2010 Det finns drygt 60 000 kor på Gotland - alltså något mer än det finns människor. Öland är dock landets allra kotätaste område - här finns det dubbelt så många nötkreatur som antal invånare.