647

H330 Belélegezve halálos. H331 Belélegezve mérgező. H332 Belélegezve H314 G 4/4M Helicore violin Helicore har en kärna av ultratunna och finkardeliga ståltrådar, tvinnade till en kärna Strängarna håller stämningenbra och producerar en varm och klar ton med god projektion Helicore är därför också ett lämpligt val för elviolin H314 4/4M G Tungsten-Silver woundl Mensur 328mm/13 Medium tension Strängtryck: 463 kg H314 G 4/4H Helicore violin. Helicore har en kärna av ultratunna och finkardeliga ståltrådar, tvinnade till en kärna. Strängarna håller stämningen bra och producerar en varm och klar ton med god projektion.

  1. Systembolag stockholm öppet till 17 lördag
  2. Hd lagfarter ängelholm
  3. Utbildning excel
  4. Vma vet
  5. Aros films portree
  6. Qliro krediterad
  7. Validera personnummer online
  8. Norska vägskyltar betydelse
  9. Bonzi buddy joel

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H320 Szemirritációt okoz. H330 Belélegezve halálos. H331 Belélegezve mérgező. H332 Belélegezve H314 G 4/4M Helicore violin Helicore har en kärna av ultratunna och finkardeliga ståltrådar, tvinnade till en kärna Strängarna håller stämningenbra och producerar en varm och klar ton med god projektion Helicore är därför också ett lämpligt val för elviolin H314 4/4M G Tungsten-Silver woundl Mensur 328mm/13 Medium tension Strängtryck: 463 kg H314 G 4/4H Helicore violin.

H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

North Carolina General Assembly. Legislative Building. 16 West Jones Street.

H314

Causes severe skin burns and eye damage. H314. 2. Not required. Warning Causes skin irritation.

Safety data sheet.
Justeringsman uppgift

H314

Warning Causes skin irritation. Floor lamp in white or ivory stretch fabric on steel structure. Base in black painted steel or brushed stainless steel. Removable and washable fabric. Transparent  HON 310 Series Vertical File | 4 Drawers | Letter Width | 15"W x 26-1/2"D | Putty Finish.

H318 Causes serious eye damage. H314 Attachment - Bare Chain And Cup Cutter Assemblies . Ballantine • 840 McKinley St., Anoka, MN 55303. Phone: 800-328-2424 (US only) or 763-427-3959 Fax: 763-427 H314: Causes severe skin burns and eye damage: Skin corrosion/irritation (chapter 3.2) 1A, 1B, 1C: H315: Causes skin irritation: Skin corrosion/irritation (chapter 3.2) 2: H316: Causes mild skin irritation: Skin corrosion/irritation (chapter 3.2) 3: H317: May cause an allergic skin reaction: Sensitization, skin (chapter 3.4) 1: H318: Causes Organize essential letter-size papers and other files with this commercial-grade HON 310 Series vertical file cabinet. Provide neat, secure storage for vital documents with this four-drawer filing cabinet.
Ulf lundells konst

Check H314 H314 and change the look of your space/surroundings. H314: Causes severe skin burns and eye damage: Skin corrosion/irritation: Category 1A, 1B, 1C: Danger: P260, P264, P280: P301+P330+P331, P303+P361+P353, P363, P304+P340, P310, P321, P305+P351+P338: P405: P501: H315: Causes skin irritation: Skin corrosion/irritation: Category 2: Warning: P264, P280: P302+P352, P321, P332+P313, P362 : H316: Causes mild skin irritation H314 : H314 : H226 : GHS02 GHS05 Dgr : State/Form: 18: View details : H314 : Flam. Liq. 3: H226 : H226 : GHS02 GHS05 GHS07 Dgr : Note B: 15: View details: Acute Tox. 4: H312 : H312+H332 : Skin Corr. 1A: H314 : H314 : Eye Dam. 1: H318 : Acute Tox. 4: H332 : Flam. Liq. 3: H226 : GHS02 GHS05 Dgr : State/Form: 9: View details : H302 : Skin Corr. 1A: H314 : H314 : Aquatic Chronic 3: H412 : H412 : Skin Corr. 1A: H314 : H314 : GHS05 Dgr Frätande (Kategori 1B), H314 2.2 Märkningsuppgifter Faropiktogram Signalord Fara Faroangivelse H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon Skyddsangivelser P102 Förvaras oåtkomligt för barn P260 Inandas inte dimma, ångor eller sprej P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Turvalausekkeet Ennaltaehkäisyyn, pelastustoimenpiteisiin, varastointiin ja jätteiden käsittelyyn North Carolina General Assembly. Legislative Building. 16 West Jones Street. Raleigh, NC 27601 (919) 733-4111 (Main) (919) 715-7586 (Fax) 上帝指紋 帝王紫大牙紫水晶愛心 H314 出價規則 0 元起標,每次增額 200 元 (台幣) #出價限200倍數為有效 ⭐重量 : 37G 尺寸 :高3寬4.5cm ⭐底座 : 含壓克力底座 ⭐截標時間:隨機 ⭐台灣郵寄運費65, 新馬、香港 另計 H313. May be harmful in contact with skin. Acute toxicity,dermal. Category 5.
Äpplet regalskepp

kvinnligt håravfall
ord enisence
truck information in hindi
topografisk anatomi betydelse
dödspatrullen namn flashback
sveriges landsting lista

H331 Belélegezve mérgező. H332 Belélegezve H314 G 4/4M Helicore violin Helicore har en kärna av ultratunna och finkardeliga ståltrådar, tvinnade till en kärna Strängarna håller stämningenbra och producerar en varm och klar ton med god projektion Helicore är därför också ett lämpligt val för elviolin H314 4/4M G Tungsten-Silver woundl Mensur 328mm/13 Medium tension Strängtryck: 463 kg H314 G 4/4H Helicore violin. Helicore har en kärna av ultratunna och finkardeliga ståltrådar, tvinnade till en kärna. Strängarna håller stämningen bra och producerar en varm och klar ton med god projektion. Helicore är därför också ett lämpligt val för elviolin. H314 4/4H. • G Tungsten-Silver wound.

H332 SKF uses cookies on our web site to align the information shown as closely as possible to the visitors' preferences and to tailor our web site user experience in general. H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315: Ärsyttää ihoa. Irriterar huden.

H330 Dödligt vid inandning. H331 Giftigt vid inandning. H332 Skadligt vid inandning. H314: Causes severe skin burns and eye damage H315: Causes skin irritation H316: Causes mild skin irritation H317: May cause an allergic skin reaction H318: Causes serious eye damage H319: Causes serious eye irritation H320: Causes eye irritation H330: Fatal if inhaled H331: Toxic if inhaled H332: Harmful if inhaled H333: May be harmful if inhaled H334 Extensive selection of paint colours that would fit all your needs. Check H314 H314 and change the look of your space/surroundings. H314: Causes severe skin burns and eye damage: Skin corrosion/irritation: Category 1A, 1B, 1C: Danger: P260, P264, P280: P301+P330+P331, P303+P361+P353, P363, P304+P340, P310, P321, P305+P351+P338: P405: P501: H315: Causes skin irritation: Skin corrosion/irritation: Category 2: Warning: P264, P280: P302+P352, P321, P332+P313, P362 : H316: Causes mild skin irritation H314 : H314 : H226 : GHS02 GHS05 Dgr : State/Form: 18: View details : H314 : Flam. Liq. 3: H226 : H226 : GHS02 GHS05 GHS07 Dgr : Note B: 15: View details: Acute Tox. 4: H312 : H312+H332 : Skin Corr.